Mensaxe

Galicia de taxa fixa 10€

Categorias

Fabricantes

compra seguro

Titular: "Joan Josep Pujol Montagut"
C.I.F.: 39659365-M
Enderezo: Carrer Sant Jordi 23,43750-Flix (Tarragona)
Contacto: COMERCIALPUJOL@GMAIL.COM


ASUNTO I. Estes Termos de Uso ("Termos") rexen o uso do sitio web www.COMERCIALPUJOL.COM.ES (en diante Web) que Joan Josep Pujol Montagut (en adiante "Pujol COMERCIAL") dispoñible para os usuarios que acceden este sitio web, a fin de proporcionar-lles información sobre produtos e servizos, propios e / ou colaboradores de terceiros, e proporcionar acceso a eles. Informamos, aínda que a nosa empresa ten aplicado as medidas técnicas e organizativas para garantir a seguridade, confidencialidade e integridade dos datos persoais que é. Pola propia natureza do sitio web, todas as seccións son accesibles ao público en xeral, para a cal Pujol COMERCIAL tamén queren cumprir as súas obrigas legais ea regular o seu uso. Deste xeito, os usuarios que acceden esas partes do sitio web de acordo ser sometido, polo acto de visitar estes sitios ou polos termos e condicións contidas nestas condicións na medida en que pode ser aplicable a eles. Finalmente, a natureza deste sitio pode ser modificado ou incluír cambios no contido destas Condicións. Polo tanto, o usuario está obrigado a unirse aos presentes Termos e condicións cada vez que acceder ao sitio, asumindo que aplicar as condicións relevantes que están en vigor no momento do acceso. II. Corrixir USO DO SITIO WEB DA WEB O usuario acepta utilizar os servizos de forma dilixente, correcta e lícita e, en particular, a título de exemplo e non de limitación, concordas en non:? (A) usar os servizos dunha forma ou para fins contrarios á moralidade lei, e, xeralmente, boas prácticas aceptadas ou á orde pública;? (B) Reproducir, copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera forma de comunicación pública, transformar ou modificar os servizos, a menos que teña permiso do titular dos dereitos de autor ou que sexa legalmente permitido;? (C) calquera acción que poida ser considerada unha violación de calquera dereito de propiedade intelectual pertencente a Pujol comercial ou outros;? (D) empregar os servizos e, en particular, a información de calquera tipo obtida a través do sitio web para enviar publicidade, comunicacións con fins de marketing directo ou calquera outra finalidade comercial, mensaxes non solicitadas dirixidas a un número de persoas, independentemente da súa finalidade, e para vender ou divulgar tales información; Os usuarios son responsables de danos de calquera natureza que poidan incorrer Pujol comercial, durante ou despois do incumprimento de calquera das obrigas anteriormente descritas e outros incluídos nas Condicións Xerais e / ou impostas pola lei en relación ao uso do sitio web. Pujol COMERCIAL debe en todo o respecto veces a lexislación vixente, e terá dereito a rescindir, ao seu exclusivo criterio, eliminar o servizo ou sitio web do autor para alegada, completo ou incompleto, de calquera infracción ou infraccións tipificadas no Código Penal ou, no caso de observar calquera conduta que considere contrarias a COMERCIAL Pujol Condicións Xerais que rexen este sitio web, a Lei, as normas establecidas pola Pujol comercial ou dos seus empregados ou perturbar o bo funcionamento, imaxe, credibilidade e / ou prestixio COMERCIAL Pujol ou dos seus empregados. Ademais, comercial reservas Pujol o dereito de rematar o seu acceso ao sitio web, e da prestación de calquera ou todos os servizos prestados por ela en calquera momento e sen previo aviso, sexa por razóns técnicas, de seguridade, control, mantemento falta de enerxía, ou calquera outra causa . III. DEREITOS DE PROPIEDADE Todo o contido do sitio web, como texto, gráficos, fotografías, logos, iconas, imaxes e deseño gráfico, código fonte e software, son propiedade exclusiva da Pujol COMERCIAL ou de terceiros, e son, polo tanto, protexidas pola lexislación nacional e internacional . É estrictamente prohibido o uso de todos os elementos de propiedade intelectual e de distribución comercial, modificación ou alteración. IV. Enlaces a outros sitios Pujol COMERCIAL non asumirá ningunha responsabilidade por danos sufridos por terceiros acceso aos servizos a través de ligazóns ou links dos sitios ligados ou a precisión ou a fiabilidade do mesmo. O obxectivo dos enlaces que aparecen nas Pujol comercial e exclusivamente para informar os Estados sobre a existencia doutras fontes de información en Internet, onde podes ampliar os servizos ofrecidos polo Portal. Pujol COMERCIAL debe, en ningunha maneira responsable para os resultados obtidos mediante os enlaces ou as consecuencias resultantes do acceso por membros para eles. Estes servizos son prestados por terceiros, de modo Pujol COMERCIAL non pode e non controla a legalidade dos servizos ou a súa calidade. Consecuentemente, o usuario debe ter cautela na avaliación e uso de información e servizos sobre o contido de terceiros.

V. Procesamento de Datos eo uso de cookies E LOPD

Pujol COMERCIAL aconsellable que, a visitar esta web non é automaticamente rexistrar calquera dato persoal que identifica o usuario, sen embargo, hai información non persoais non identifican un usuario específico que é traído durante a sesión para vivir a través de dispositivos chamados "cookies". "Cookies" son pequenos ficheiros de datos que se xeran no ordenador do usuario e permítennos obter a seguinte información:? a) A data ea hora de acceso ao sitio web. Iso nos permite comprobar o tráfico veces máis e facer os axustes necesarios para evitar saturación en horarios de pico. ? b) O número de visitantes diarios de cada sección. Isto nos permite coñecer as áreas de maior éxito e aumentar e mellorar o seu contido, de xeito que os usuarios obteñan un resultado máis satisfactorio. ? c) A data ea hora da última vez que o usuario visitou a web. ? d) O proxecto de contidos que o usuario escolleu na súa primeira visita ao sitio web. ? e) Elementos de seguridade implicados en controlar o acceso a áreas restrinxidas. A información recollida é totalmente anónima e non pode ser asociado a un usuario concreto e identificado. Esta información permite Pujol COMERCIAL adaptar e mellorar os seus servizos para os intereses do usuario. Con todo, o usuario ten a opción de impedir a creación de cookies, seleccionando a opción axeitada no seu navegador. COMERCIAL informes Pujol que se desactivar as cookies mediante a navegación pode ser máis lento que o habitual. Ademais, o uso de determinados contidos ou servizos, COMERCIALl Usuario Pujol pode solicitar determinadas informacións persoais a través dos formularios establecidos para o efecto. Por iso, e de acordo coas disposicións da Lei 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos Persoais, informamos que os datos persoais facilitados a nós a través do noso sitio web ou por correspondencia electrónica, será incorporado nun arquivo de ordenador chamado "Contacto" baixo a posesión de Pujol comercial como propietario Pujol, residente en Carrer Sant Jordi 23,43750-Flix (Tarragona), coa finalidade de ser usado para xestionar a súa información de aplicación sobre os nosos produtos e enviar comunicacións publiciatarias sobre produtos e ofrece Pujol comercial. Mentres tanto, Pujol COMERCIAL informa a todos os usuarios, non cobro obrigatoria de datos persoais, excepto en áreas onde indicado o contrario. Con todo, o non cumprimento de tales datos pode impedir Pujol COMERCIAL prestar todos os servizos relacionados con tales datos, liberando-os responsabilidade para a prestación de retención na fonte ou incompleta destes servizos. É obriga do usuario a proporcionar datos verdadeiros e mantelos actualizados, reservándose Pujol COMERCIAL o dereito de excluír dos servizos a calquera usuario que teña solicitado información falsa, sen prexuízo doutras accións previstas na lei. Os datos non serán difundidas a terceiros sen o seu consentimento explícito, excepto nos casos previstos na lei, nin se destinan a fins distintos daqueles para os que foron recollidos. Todos os usuarios poden exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación por escrito para Pujol comercial, Carrer Sant Jordi 23, 43 750-Flix (Tarragona) engadir unha copia do seu ID.

De conformidade co disposto na lexislación vixente sobre protección de datos de carácter persoal, COMERCIALPUJOL.COM.ES informa que os seus datos serán tratados co fin de COMERCIALIZAR OS NOSOS PRODUTOS, almacenándose durante o tempo de mantemento da relación. contractual ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais estipuladas. Do mesmo xeito, informámoslle de que os seus datos persoais non se transferirán a terceiros, salvo que estean previstos nunha obriga legal.
En calquera caso, poderá exercitar en calquera momento os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, limitación de tramitación, portabilidade e oposición, que poderán exercerse contactando a seguinte dirección: SANT JORDI 23, 43750 FLIX (TARRAGONA) ou por correo electrónico: COMERCIALPUJOL@GMAIL.COM
Grazas por confiar en nós.

COMERCIALPUJOL.COM.ES
SANT JORDI 23
43750-FLIX (TARRAGONA) ESPAÑA
TEL.977412034-WASHAP 695459112

VI. LEI E XURISDICIÓN Para calquera interpretación ou cuestións controvertidas que poidan xurdir aplicará a lei española e en caso de litixio, ambas as partes acordan someterse, renunciando a calquera outro foro que puidese corresponder á xurisdición dos tribunais da cidade de Tarragona. Ademais, como unha entidade vinculada a TIENDADECONFIANZA.COM.ES E TRUSTSTORE.COM.ES nos termos do seu Código Ético.