HOLDER: "JOAN JOSEP PUJOL Montagut"
Cif: 39659365-M
Adresa: Carrer Sant Jordi 23.43750-len (Tarragona)
Kontakt: COMERCIALPUJOL@GMAIL.COM


I. PŘEDMĚT Tyto podmínky použití ("Podmínky") upravují Používání internetových stránek www.COMERCIALPUJOL.COM.ES (dále jen webové stránky), které Joan Josep Pujol Montagut (dále jen "COMERCIAL PUJOL") je k dispozici pro uživatele přístup této webové stránky s cílem poskytnout jim Informace o produktech a službách, vlastních výrobků a / nebo třetích stran přispěvatelů, a poskytují přístup k nim. Dále upozorňujeme, že naše společnost zavedla technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti, důvěrnosti a integrity osobních údajů, které je. Do samotné podstaty tohoto webu, všechny oddíly jsou přístupné široké veřejnosti, pro kterou COMERCIAL PUJOL také chcete plnit své zákonné povinnosti, a regulovat jejich používání. Tímto způsobem, uživatelé, kteří přístup těchto částí webových stránek souhlasí se podrobí, aktem návštěvě těchto stránek nebo podmínek obsažených v těchto podmínkách do té míry, že to může být na ně vztahují. Konečně, povaha těchto stránek být změněny nebo i změny v obsahu těchto podmínek. Proto je Uživatel povinen přistoupit k Podmínek pokaždé, když přístup k webu, za předpokladu, že platí příslušné podmínky, které jsou v platnosti v době přístupu. II. Správné použití WEBU Uživatel se zavazuje používat Služby v pilné, správné a zákonné, a to zejména tím, že jako příklad a ne omezení, souhlasíte, že nebudete:? (A) používat Službu způsobem, nebo pro účely v rozporu se zákonem, morálkou a obecně uznávaných osvědčených postupů nebo veřejného pořádku;? (B) reprodukce, kopírování, šíření, což přístupu veřejnosti prostřednictvím jakékoli formy veřejné komunikace, přeměnou nebo změnou služby, pokud nemáte povolení od vlastníka autorských práv nebo je zákonem povoleno;? (C) jakákoli opatření, která by mohla být považována za porušení jakýchkoli práv duševního vlastnictví patří Comercial Pujol nebo jiné;? (D) používat služeb, a zejména informace jakéhokoliv druhu získaných prostřednictvím webových stránek pro odeslání reklamu, komunikaci pro účely přímého marketingu nebo jakékoliv jiné komerční účel, nevyžádaných zpráv adresovaných na počtu osob bez ohledu na jejich účel, a prodávat nebo jinak zveřejňovat takové informace; Uživatelé jsou odpovědni za škody jakéhokoli druhu, které mohou vzniknout OBCHODNÍ Pujol, během nebo po porušení některé z povinností je uvedeno výše, a všechny ostatní zařazeny do Všeobecných podmínkách a / nebo uložených zákonem o používání webových stránek. COMERCIAL PUJOL jsou vždy dodržování právních předpisů platných, a je oprávněn ukončit, podle vlastního uvážení, vyloučit služby nebo uživatele webu pro údajného spáchání, úplné nebo neúplné, z jakéhokoliv trestného činu nebo činů, které podle trestního zákoníku , nebo v případě dodržování jakékoli jednání, které považuje za v rozporu s Comercial Pujol Všeobecných podmínek upravujících tuto stránku,, zákon o normy stanovené Comercial Pujol nebo jejích zaměstnanců nebo narušit dobré fungování, obraz, důvěryhodnost a / nebo prestiž COMERCIAL PUJOL nebo jeho zaměstnanci. Také, COMERCIAL Pujol si vyhrazuje právo ukončit Váš přístup na webové stránky, a poskytování některých nebo všech služeb poskytovaných přes to kdykoli a bez předchozího upozornění, a to buď z technických důvodů, bezpečnost, kontrolu, údržbu, výpadek proudu nebo jakékoli jiné příčiny . III. VLASTNICTVÍ Veškerý obsah webových stránek, jako je text, grafika, fotografie, loga, ikony, obrázky, a grafický design, zdrojový kód a software, jsou výhradním vlastnictvím společnosti Komerční Pujol nebo třetích stran, a proto jsou chráněny národní a mezinárodní legislativy . Je přísně zakázáno používání všech prvků k duševnímu vlastnictví a obchodní distribuci, úprava nebo pozměňování. IV. ODKAZY na jiné webové stránky COMERCIAL PUJOL nezaručuje ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé třetím stranám přístup ke službám prostřednictvím připojení nebo odkazy na odkazovaných webových stránek, nebo přesnosti nebo spolehlivosti uvedeného nařízení. Účelem odkazů uvedených v Comercial Pujol je výhradně informuje členské o existenci jiných zdrojů informací na internetu, kde si můžete rozšířit nabízené služby portálu. COMERCIAL PUJOL v žádném případě zodpovědnost za výsledky dosažené prostřednictvím těchto odkazů nebo důsledky vyplývající z přístupu členů k nim. Tyto služby jsou poskytovány těmito třetími stranami, takže COMERCIAL PUJOL není a nebude kontrolovat zákonnost služeb nebo jejich kvalitu. V důsledku toho musí uživatel opatrní při hodnocení a použití informací a služeb na obsah třetích stran. V. VÝPOČETNÍ TECHNIKA A Použití cookies COMERCIAL PUJOL radil, že tím, že navštívíte tento web není automaticky registrovat žádné osobní údaje, které identifikuje uživatele, nicméně je jisté, non-osobní informace neidentifikují konkrétní uživatele, které jsou shromažďovány v průběhu zasedání k životu prostřednictvím zařízení nazývané "cookies". "Cookies" jsou malé datové soubory, které jsou generovány v počítači uživatele a umožní nám získat následující informace:? a) datum a čas přístupu na webovou stránku. To nám umožňuje kontrolovat krát větší provoz a provést nezbytné úpravy, aby se zabránilo nasycení ve špičkách. ? b) počet denních návštěvníků každé sekce. To nám umožňuje vědět, nejúspěšnější oblasti a zvýšit a zlepšit jejich obsah tak, že uživatelé dostanou více uspokojivý výsledek. ? c) datum a čas posledního uživatel navštívil web. ? d) návrh obsahu, který uživatel vybral v jeho první návštěvě webových stránek. ? e) Bezpečnostní prvky zapojené do kontroly přístupu do vyhrazených prostor. Shromážděné informace jsou zcela anonymní a nikdy nemohou být spojena s konkrétním uživatelem a identifikovány. Tyto informace umožňují COMERCIAL PUJOL přizpůsobit a zlepšit své služby zájmy uživatele. Nicméně, uživatel má možnost zabránit vzniku cookies výběrem příslušné možnosti ve vašem prohlížeči. COMERCIAL Pujol uvádí, že pokud se rozhodnete soubory cookies zakázat pomocí navigace může být pomalejší než obvykle. Navíc, použití určitých obsahu nebo služeb, může COMERCIALl PUJOL Uživatel požadovat určité osobní údaje prostřednictvím formulářích poskytnutých pro tento účel. Proto, a souhlasily s ustanoveními zákona 15/1999 ze dne 13. prosince, o ochraně osobních údajů, jsme vás informovali, že osobní údaje, které nám přes naše webové stránky nebo Korespondence elektronikou, bude začleněna do počítačového souboru s názvem "CONTACT" ve vlastnictví Komerční Pujol jako vlastníka Pujol, s bydlištěm v Carrer Sant Jordi 23.43750-len (Tarragona), za účelem se používá ke správě aplikace informace o našich produktech a pošlete publiciatarias komunikaci o produktech a nabízí COMERCIAL Pujol. Mezitím, COMERCIAL PUJOL informuje všechny uživatele není povinné shromažďování osobních údajů, s výjimkou v oblastech, kde je uvedeno jinak. Nicméně, může nesplnění těchto údajů zabránit COMERCIAL PUJOL poskytovat všechny tyto služby související s těmito údaji, což jim z odpovědnosti za srážkové nebo neúplné poskytování těchto služeb. Je povinností uživatele, aby pravdivé údaje a jejich aktualizaci, rezervovat Comercial Pujol právo vyloučit ze služeb všem uživatelům, kteří se podle nepravdivé informace, aniž jsou dotčeny jiné akce stanovených zákonem. Tyto údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho souhlasu výslovně uvedeno, s výjimkou případů stanovených zákonem, ani nesmějí být určeny k jiným účelům, než pro které byly shromážděny. Všichni uživatelé mohou uplatnit své právo na přístup, opozice, opravu a zrušení písemně na Comercial Pujol, Carrer Sant Jordi 23, 43 750-Flix (Tarragona) připojení kopii vašeho ID. VI. PRÁVO A JURISDIKCE Pro výklad, problémy nebo sporné, že by mohly vzniknout použije španělského práva a v případě sporu, obě strany se dohodly, že předloží, vzdávat se jakýkoli jiný příslušný, které mohou být ve shodě s pravomoci soudů města Tarragona. Také, jako objekt připojený na TIENDADECONFIANZA.COM.ES A TRUSTSTORE.COM.ES a za podmínek jeho Etického kodexu.

Product added to wishlist
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text